Avenykrogen Le Pain Francais svar till GT

Från: Markus Samuelsson <markus@samuelsson.cc>
Datum: fredag 21 februari 2020 20:42
Till: Daniel Olsson <daniel.olsson@gt.se>
Ämne: Re: Frågor

Hej Daniel,

Tack för återkopplingen. 

Ska man citera så måste citaten ge en rättvisande bild av det innehåll som framgår av mitt mail. Tycker dessutom att du ger läsarna ett missvisande budskap när du skriver att vi tonar ner ”det som skedde” utan att konkret beskriva vad det är som du menar har skett. 

Så är inte fallet nu med de lösryckta meningar som du har valt att ta med. Det ser du tydligt vid en jämförelse med budskapen i mina olika svar på dina frågor. Ska du citera så måste du klargöra hela budskapet i det jag skriver tack. 

Du har heller inte låtit oss bemöta allvarliga felaktigheter i din publicerade text vilket vi tycker är felaktigt.

Med vänlig hälsning / Best Regards

Markus Samuelsson
CEO

markus@lepainfrancais.se
Kungsportsavenyn  7
411 35 Gothenburg
+46 (0)707 777 807
+46 (0)31 – 41 59 50

cidimage001.png@01D26279.D1733940

Från: Daniel Olsson <daniel.olsson@gt.se>
Datum: fredag 21 februari 2020 19:40
Till: Markus Samuelsson <markus@samuelsson.cc>
Ämne: Re: Frågor

Hej,

här är de delar av det skrivna svaret som är med. Utöver det du sa. Citerade eller omskrivna i direkt anföring:

”Krogens ledning har tonat ned det som skedde och förklarat det som en konsekvens av att det var musikfestivalen Way out wests avslutning samma kväll: ”några gripanden eller medtagande till förhör ägde inte rum såvitt vi vet”, skriver Markus Samuelsson i ett mejl. 

Han uppger att de inte haft några stora problem ”även om det händer incidenter precis som det gör på alla krogar och nattklubbar”.

I sina skriftliga svar till kommunen har bolaget uppgett att de av polisen utpekade entrévärdarna inte var bolagets personal: ”vi kan inte ta ansvar för andra än vår anställda personal”, skriver Markus Samuelsson i ett mejl till GT.

Markus Samuelsson uppger att kontanter utgör en liten del av omsättningen och tror att ett slopande av kontakthanteringen inte är ”särskilt effektivt eller verkansfullt”.

I ett mejl skriver Markus Samuelsson att bolaget tar avstånd från kriminalitet:

”Att problemet med ”kriminella” eller personer från så kallade ”kriminella grupperingar” är ett svårhanterbart problem även för polisen framgår ganska klart av att våra gäster inte grips eller omhändertas av polisen när de är på allmän plats och tar sig till vår restaurang eller därifrån. Om det hade funnits en grund för ingripande enligt gällande lagstiftning hade väl rimligen gripanden och omhändertaganden av personerna i sådana här ”kriminella grupperingar” skett löpande av polisen som upprätthåller ordningen på allmän plats.”

mvh

Daniel Olsson

Journalist

GT/Expressen

Telefon: 0736-337942

daniel.olsson@gt.se

Den fre 21 feb. 2020 kl 18:32 skrev Markus Samuelsson <markus@samuelsson.cc>:

Hej Daniel,

Här kommer mina svar och synpunkter på alla dina frågeställningar i dag – de är i blå färg:

Polisen uppger att personer som de uppfattat som berusade och påverkade av annat än alkohol agerat entrévärdar på Le Pain Francaise Bistro på Kungsportsavenyn. Hur ser ni på det?

Vi anlitar av polismyndigheten utbildade och ackrediterade ordningsvakter som bedriver egen myndighetsutövning inom vår restaurang. De har absolut inte varit berusade av något. Detsamma gäller för våra entrévärdar. Om andra för oss okända och utomstående personer vid något tillfälle har valt att ”spela Allan” med någon poliskonstapel och att då felaktigt utge sig för att vara ”entrévärd” hos oss, är det något som vi beklagar och tycker är förkastligt. Men vi kan inte ta ansvar för andra än vår anställda personal. Och vilka våra anställda är framgår alltid av vår personalliggare där all vår personal finns inskriven när de arbetar. 

Den 4 april 2019 informeras du av polisen att ordningsvakter haft svårt att stå emot personer med anknytning till Ali Khan-släkten. Delar du uppfattningen att ni haft problem med personer från detta nätverk? Hur är det i dag?

Nej något specifikt namn har inte nämnts till mig. 

Vi som driver verksamheten på Bistrot är akademiker och tar avstånd från all kriminalitet och vi vill inte ha kriminella personer i våra lokaler eller på Avenyn. Vi samverkar med myndigheter och driver och deltar aktivt i bl a Avenyföreningens arbete mot kriminalitet. 

Vi noterar även i denna del att den generella problematik med för oss (och andra krögare) okända personer som Polis och andra säger sig på okänt vis kunna ”koppla” till kriminella grupperingar, rätteligen inte är ett krögarnas problem utan ett samhällsproblem. 

Vi krögare måste ta hänsyn till bl a diskrimineringslagarna och de auktoriserade ordningsvakter som vi anlitar för endast ingripa mot ordningsstörande brott inom det förordnandeområde där de har blivit förordnande. Det området sammanfaller med det område där en krögare får servera alkoholhaltiga drycker enligt krögarens serveringstillstånd.

Vi krögare jobbar aktivt med åldersgränser och regler om vårdad klädsel, vilket är de ”verktyg” som lagstiftaren har givit oss att arbeta med. 

Vi har inte haft några särskilda problem med några gäster även om det händer incidenter percis som det gör på alla krogar och nattklubbar, utan de flesta som kommer till oss sköter sig bra och följer våra regler om ålder och vårdad klädsel när de är inne i vår restaurang.

Att problemet med ”kriminella” eller personer från så kallade ”kriminella grupperingar” är ett svårhanterbart problem även för polisen framgår ganska klart av att våra gäster inte grips eller omhändertas av polisen när de är på allmän plats och tar sig till vår restaurang eller därifrån. Om det hade funnits en grund för ingripande enligt gällande lagstiftning hade väl rimligen gripanden och omhändertaganden av personerna i sådana här ”kriminella grupperingar” skett löpande av polisen som upprätthåller ordningen på allmän plats. Eftersom våra och andra krögares gäster inte blir föremål för något ingripande när de befinner sig på allmän plats kan väl rimligen ingen annan tolkning göras än att ”laga grund” för ingripande saknas. Förhållandet är detsamma för oss när gästerna är inne på vår restaurang.

Dagen efter händelsen den 11 augusti 2019 med upprepade bråk inne och utanför krogen enligt polisen publicerade ni ett inlägg på er hemsida där ni avfärdade det hela med ”några andra incidenter eller något annat bråk än de mindre incidenter som ofta sker en vanlig kväll hos vilken krog som helst”. Är det fortfarande er inställning?

Det var mycket folk ute på allmän plats på Avenyn den här kvällen som var sista kvällen på Way Out West-festivalen. När vi vid 03.00-tiden fick besök av festivalens huvudattraktion; den världsberömda rapparen Stormzy och ytterligare ett antal artister som uppträtt på festivalen och det samtidigt började regna kraftigt, blev det ett tryck från människor ute på Avenyn att få komma in till oss. Men några gripanden eller medtagande till förhör ägde inte rum såvitt vi vet. Vi har utvecklat vår uppfattning i vårt överklagande och konstaterar att händelser ute på allmän plats på Avenyn inte kan bli föremål för ingripande av de ackrediterade ordningsvakter som vi anlitar. Deras behörighet och den myndighetsutövning som de utövar sker enligt gällande lagar inom vår restaurang, men inte ute på allmän plats på Avenyn.

En del av underlaget gäller Skatteverkets uppgifter om att du under nio månader haft fri tillgång till en lägenhet som räknas som skattepliktig förmån med ett förmånsvärde om 123.778 kronor utan att detta redovisats av bolaget. Dessutom utgick skattetillägg då bolaget lämnat en oriktig uppgift till grund för beskattningen. Hur ser du på detta?

Den här skrivningen som finns i tjänstemannautlåtandet ger en oriktigt vinklad och missvisande bild av skatteverkets beslut och bakgrunden till detta. Fakta är att vi som arbetsgivande löpande hyr flera olika lägenheter för att kunna attrahera och bibehålla nyckelpersoner i bolagets verksamhet. Vi har bl a diplomerade bagare (utbildningen tar drygt 6 år i Frankrike), restaurangchefer, chefskockar, sommelierer och andra som vi inte kan få att flytta hit till Göteborg utan att vi kan erbjuda bostad. Boplats Göteborg eller liknande är ju av uppenbara tidsskäl inte något reellt alternativ i den här stan….

I det här faller har en av flera lägenheter stått tom under den långa tid som det tagit för Migrationsverket att handlägga och fatta beslut om arbets- och uppehållstillstånd. Under den tid som lägenheten stått tom har jag påförts skatt för den teoretiskt existerande ”dispositionsmöjligheten” av den här lägenheten trots att jag har haft två egna bostäder i centrala Göteborg där jag har bott. Jag anser att det här skattebeslutet är både felaktigt och orimligt. Tänk själv om ägaren av ett större fastighetsbolag skulle beskattas för dispositionsmöjligheten av alla outhyrda hyreslägenheter trots att ägaren har en egen bostad och inte nyttjar någon av de tomma lägenheterna.

Hur ser ni på varningen som sådan?

Vi har överklagat det här beslutet och ser fram mot en korrekt rättslig prövning där våra invändningar mot beslutet verkligen prövas under korrekta förhållanden. Så blev tyvärr inte fallet i handläggningen hos det beslutande utskottet hos Social resursnämnd som vi anser borde ha bordlagt handläggningen så att de ordentligt kunnat ta till sig våra invändningar och vårt underlag. Tyvärr gav de sig inte den möjligheten utan fattade beslut på en tjänstemannapromemoria som inte bemötte eller tog upp våra synpunkter eller det gedigna underlag som vi presenterade. 

Peter Berg säger i en intervju apropå detta att gängkriminalitet är ett samhällsproblem att det förvisso är så, men att krogarna kan och har skyldighet att göra mer. 

En sak som han nämner då är att ni till skillnad från många andra krogar har kontanthantering, ett borttagande av detta skulle – enligt honom – vara en åtgärd. 

Vi vill poängtera att den minder del av vår verksamhet som Peter Berg pratar om endast är en mycket liten del av vår totala verksamhet som riktar sig till kvalitetsmedvetna kunder som tycker om våra kvalitetsbakverk och bakelser som vi lagar från grunden i vårt egna bageri med diplomerade bagare från Frankrike och högkvalificerade bagare och konditorer. Våra kunder här är ofta äldre människor som inte har eller inte använder konto- eller kreditkort utan av just kontanter. Vidare är vi nominerade till en av världens 10 bäst designade restauranger vilket har fått stor uppmärksamhet utomlands. Vi är därför en destination som utländska turister gärna besöker. De betalar alltid med inväxlade kontanter i stället för sina utländska bankkort med dåliga valutakurser och höga växlingsavgifter. Vi vill inte diskriminera dessa för oss viktiga gäster. Vi har dessutom mycket liten del av vår totala omsättning i kontanter. Vi tror därför att Peter Bergs uppfattningar om åtgärder för att få bort samhällsproblemet med ”gängkriminalitet” för vår del inte är särskilt effektivt eller verkansfullt.

Vår samverkan inom ramen för Avenyföreningen framgår av bifogad PDF. Vi är också aktiva mot kriminalitet inom ramen för bl a projektet ”Dansa utan droger” som är ett initiativ från krögare och klubbägare i samverkan med Social resursnämnd i Göteborg. Vi tror mer på den typen av samordnad kamp mot kriminalitet.

Jag vill få möjlighet att granska de citat mm från mig som du tänker publicera.

Med vänlig hälsning / Best Regards

Markus Samuelsson
CEO

markus@lepainfrancais.se
Kungsportsavenyn  7
411 35 Gothenburg
+46 (0)707 777 807
+46 (0)31 – 41 59 50

cidimage001.png@01D26279.D1733940

Från: Daniel Olsson <daniel.olsson@gt.se>
Datum: fredag 21 februari 2020 15:51
Till: <markus@samuelsson.cc>
Ämne: Fwd: Frågor

Här är citat direkt från bandspelaren

– Det är redan överklagat

Om att polisen påstår att kriminella gängpersoner återkommande varit gäster på krogen:

– Det är ett samhällsproblem, säger Markus Samuelsson

– Vi är inte poliser som kan avgöra eller diskriminera på något sätt överhuvudtaget. Då hoppas vi att vi att polisen agerar utifrån lag och rätt. Vi kan inte heller agera diskriminerande på något sätt för att någon tycker att den människan ser si eller så ut.

mvh

Daniel Olsson

Journalist

GT/Expressen

Telefon: 0736-337942

daniel.olsson@gt.se

———- Forwarded message ———
Från: Daniel Olsson <daniel.olsson@gt.se>
Date: fre 21 feb. 2020 kl 13:59
Subject: Frågor
To: <markus@samuelsson.cc>

Hej,

du hänvisade mig till mejl för resten av frågorna. 

Polisen uppger att personer som de uppfattat som berusade och påverkade av annat än alkohol agerat entrévärdar på Le Pain Francaise Bistro på Kungsportsavenyn. Hur ser ni på det?

Den 4 april 2019 informeras du av polisen att ordningsvakter haft svårt att stå emot personer med anknytning till Ali Khan-släkten. Delar du uppfattningen att ni haft problem med personer från detta nätverk? Hur är det i dag?

Dagen efter händelsen den 11 augusti 2019 med upprepade bråk inne och utanför krogen enligt polisen publicerade ni ett inlägg på er hemsida där ni avfärdade det hela med ”några andra incidenter eller något annat bråk än de mindre incidenter som ofta sker en vanlig kväll hos vilken krog som helst”. Är det fortfarande er inställning?

En del av underlaget gäller Skatteverkets uppgifter om att du under nio månader haft fri tillgång till en lägenhet som räknas som skattepliktig förmån med ett förmånsvärde om 123.778 kronor utan att detta redovisats av bolaget. Dessutom utgick skattetillägg då bolaget lämnat en oriktig uppgift till grund för beskattningen. Hur ser du på detta?

Hur ser ni på varningen som sådan?

Vi kommer troligen publicera ikväll. Och som jag förde fram till dig så ser vi ju helst att vi fortsätter intervjun med möjlighet att ställa följdfrågor.

mvh

Daniel Olsson

Journalist

GT/Expressen

Telefon: 0736-337942

daniel.olsson@gt.se

X